Borrelblaps

My Image
My Image
My Image

Voorskool

My Image

Borrelblaps se voorskool bestaan uit vier klasse en ons beleid is om kinders in klasse te plaas volgens hulle ouderdomme:

18 maande tot 2 ½ jaar

3 jaar

4 jaar
​​​​​​​

5 jaar

Die getalle per klas is maksimum 24. Ons onderwyseresse is almal gekwalifiseerd met universiteitsgrade of kollege diplomas. Elke onderwyseres het ook ‘n assistent in haar klas om haar by te staan. Ons voorskool-onderwyseresse werk tot 13h00, waarna ons naskoolpersoneel oorneem vir die middag.

In die 18 maande tot 2½ jaar klas, word potjiedissipline toegepas om die kinders van die doeke af te haal.
​​​​​​​

Elke kind kry ‘n kommunikasieboek, waarin die jaarplan en ander belangrike dokumente geplaas word. Die jaarplan word vooraf saamgestel, sodat ouers ingelig is oor watter tema vir die week bespreek word. Ons moedig ons ouers aan om deel te word van die temabesprekings deur bydraes soos tydskrifte, voorbeelde en so meer skool toe te bring. Die boek word ook gebruik as kommunikasiemiddel tussen die onderwyseres en ouer.

Die voorskool-dagprogram is soos volg:

08h00  Ontbyt
08h30  Lesse begin met godsdiensonderrig

09h00 Kreatiwe aktiwiteit
10h00  Kosbliktyd (versnapering)
10h15  Buitespeeltyd of buitemuurse aktiwiteite
11h00  Tweede ring
12h00  Middagete
12h30  Slaaptyd
13h45  Buitespeel
17h45  Huis toe
​​​​​​​

Ons bied 'n half- en voldagopsie aan.

Ons hou ook ‘n Oupa- en Oumadag, 'n konsert aan die einde van die vierde kwartaal en baie pret instappies gedurende die jaar!

Borrelblaps se pragtige voorskool Juffrouens!
​​​​​​​

My Image