Borrelblaps

My Image
My Image
My Image

Naskool

My Image

Borrelblaps is ‘n naskool wat langs Laerskool Rooihuiskraal geleë is. Daar is ‘n hek wat die twee persele skei, dus hoef die kinders nie padlangs naskool toe te stap nie. Ons bied naskooldienste aan kinders vanaf Graad R tot Graad 7.

Graad R kinders word die hele jaar lank deur ons naskoolpersoneel by hulle klasse afgehaal en vergesel naskool toe. Graad 1 tot Graad 7 stap self naskool toe, waar ‘n register geneem word soos hulle by die hek inkom.

Middagete word aan al die naskoolkinders bedien voor huiswerktyd begin. Graad R kinders het nog nie huiswerk nie, so hulle het die hele middag vryspel onder toesig.

Graad 1 - 3 word in klasse bygestaan met die voltooiing van huiswerk. Ons doen al die geskrewe werk, wiskunde en prente knip. Ons versoek net die ouers om individuele lees met hul kinders saans te doen.

Graad 4 tot Graad 7 doen hulle huiswerk in die saal, met die ondersteuning van 2 naskoolpersoneellede.

Huiswerktyd duur vanaf 14h30 tot 16h00 vir al die grade.

Naskoolkinders mag Laerskool Rooihuiskraal aktiwiteite bywoon indien hulle ouers skriftelike toestemming gee. ‘n Register word weereens gehou om seker te maak dat ons weet waar die kinders hulle ten alle tye bevind. Indien hulle laerskool-aktiwiteite bywoon gedurende huiswerktyd, moet hulle wel hulle huiswerk voltooi wanneer hulle terugkom.

Gedurende skoolvakansies kom naskoolkinders voldag na Borrelblaps toe en geniet dan ook ontbyt. Daar word nie ‘n formele vakansieprogram aangebied nie, maar die kinders mag hulle eie speelgoed bring.

My Image
My Image
My Image