Buitemuurse aktiwiteite


Verskeie buitemuurse aktiwiteite word aangebied gedurende skooltyd van 10h15 tot 11h00 teen addisionele koste.

Borrelblaps se beleid aangaande deelname aan buitemuurse aktiwiteite: Indien die skoolgelde nie ten volle vereffen is nie, mag die kind ongelukkig nie aan buitemuurse aktiwiteite deelneem nie.

Back Back to top